OPTICKÉ TRIEDIČE
opticka separacia

T tea Sorter

Prispôsobené na riešenie optického triedenia čaju.

  • Vhodné na triedenie všetkých druhov čajov. Konfigurácia prispôsobená individuálnym potrebám zákazníka.
  • Dostupné v modeli s 2, 3, 4 alebo 5 stupňami triedenia.
  • Nákladovo efektívne s jednoduchou inštaláciou a stabilným výkonom, možno ho použiť na rôzne riešenia na triedenie čaju.
  • Horizontálny a vertikálny dvojitý systém podávania zaisťuje rovnomerné podávanie bez blokovania

Poďme sa rozprávať o riešeniach