CENTRUM OPTICKEJ
SEPARÁCIE

OPTICKÁ SEPARÁCIA

opticka separacia

Separácia vytvára hodnoty

Optické triedenie je proces, ktorý sa pre laika javí ako komplikovaná technológia.

Ukazuje sa však, že mnohí z nás používajú opticky triedené produkty každý deň.

Proces výroby a balenia produktov je natoľko zložitý, že nepoznáme jednotlivé fázy a technológie, ktoré boli použité pri výrobe produktov, ktoré konzumujeme.

Optické triedenie sa využíva pri spracovaní zeleniny, ovocia, obilnín, ryže, všetkých druhov orechov, semien, strukovín, dokonca aj kávy alebo čaju.

Keď dáme do polievky zeleninové korenie, nečudujeme sa, či tam bol kameň alebo hruda zeminy, s ktorou rástla mrkva. A krúpy, ktoré jeme, neobsahujú sklenené ani plastové častice. Na to slúžia optické triediče – na ochranu produktov, ktoré jeme.

Nejde však o nečistoty viditeľné voľným okom, ale predovšetkým o čiastočky rôznych cudzorodých látok, ktoré sa v týchto produktoch môžu nachádzať.

Preto je optické triedenie veľmi dôležité nielen pre spotrebiteľov, ale aj pre dodávateľov, ktorých produkty sú veľmi dôsledne kontrolované z hľadiska kvality.

Sklzový optický triedič

Surovina je privádzaná do nádrže inštalovanej nad optickým triedičom, následne je dávkovaná vibračnými podávačmi a smeruje do skĺznice. Materiál na skĺznicu padá gravitáciou, čím sa rovnomerne rozdeľuje, aby sa zväčšila vzdialenosť medzi jednotlivými časticami.

Potom sa v oblasti inšpekcie s pomocou pokročilých senzorov, kamier a s použitím vhodného pozadia analyzuje. Po analýze vysoko vyvinutou elektronikou a operačným systémom zariadenia je signál odoslaný do príslušného ejektora nainštalovaného v stroji, aby sa otvorila tryska, keď materiál nespĺňa požiadavky na kvalitu. Vhodný vyhadzovač Magleva® naráža lúčom stlačeného vzduchu do ťažiska vrhaného materiálu, aby účinne eliminoval nežiaduci defekt. Schválený materiál spadá priamo do kanála dobrého produktu.

Väčšina strojov má možnosť opakovania, čo znamená opätovné triedenie produktov, aby sa dosiahlo presnejšie oddelenie a minimalizovali straty prijatého produktu.

opticka separacia
opticka separacia

Pásový optický triedič

Ponúkame aj pásové triediče, ktorých princíp fungovania je veľmi podobný ako u sklzových triedičov, s rozdielom v podávaní a separovaní triedeného materiálu.

Vstupný produkt je dávkovaný vibračným podávačom na pásový dopravník so zvolenou šírkou a pracovnou rýchlosťou, kde je rovnomerne rozložený po rovine pásu a privádzaný do detekčnej zóny.

Pokročilé systémy videnia (kamery pracujúce v spektre viditeľného svetla a infračervenom, ultrafialovom a röntgenovom elektromagnetickom spektre) detegujú viac či menej zjavné defekty, aby eliminovali nebezpečné cudzie materiály a častice, ktoré sa kvalitatívne nezhodujú.

V prípade pásových optických triedičov prebieha vyraďovanie nežiaducich defektov vertikálne smerom nadol, čo umožňuje efektívnejšie vyraďovanie aj tých najťažších nečistôt.

Pásové triediče sa používajú pre materiály s jemnejšou štruktúrou, pri ktorých je dôležité nepoškodiť triedený produkt, ako aj pre veľmi ľahké a veľmi ťažké produkty, ktoré nie je možné triediť pomocou gravitačných triedičov, ktoré fungujú na princípe voľného pádu.

Zvoľte svoj produkt pre optimálne riešenie

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.